All Recent
ขาย

บางพลี,สมุทรปราการ,ไทย

Price:
139,000,000฿
ประเภท: อาคาร พาณิชย์
Area: 2285 ตารางเมตร
0
0

Details

ขาย

ปากช่อง,นครราชสีมา,ไทย

Price:
45,000,000฿
ประเภท: บ้าน
Area: 10 ไร่
6
5

Details

ขาย

เขตดอนเมือง,กรุงเทพมหานคร,ไทย

Price:
15,000,000฿
ประเภท: บ้าน
Area: 118 ตารางวา
4
4

Details

ขาย

หลักสี่,กรุงเทพมหานคร,ไทย

Price:
15,000,000฿
ประเภท: ที่ดิน
Area: 200 ตารางวา
N/A
N/A

Details

ขาย

บางเขน,กรุงเทพมหานคร,ไทย

Price:
3,500,000฿
ประเภท: คอนโดมิเนียม
Area: 34 ตารางเมตร
1
1

Details

ขาย

บางใหญ่,นนทบุรี,ไทย

Price:
3,100,000฿
ประเภท: ที่ดิน
Area: 134 ตารางวา
N/A
N/A

Details

ขาย

มีนบุรี,กรุงเทพมหานคร,ไทย

Price:
6,900,000฿
ประเภท: ที่ดิน
Area: 227 ตารางวา
N/A
N/A

Details

ขาย

ทวีวัฒนา,กรุงเทพมหานคร,ไทย

Price:
7,500,000฿
ประเภท: ที่ดิน
Area: 150 ตารางวา
N/A
N/A

Details

ขาย

จตุจักร,กรุงเทพมหานคร,ไทย

Price:
290,000฿/ตารางวา
ประเภท: ที่ดิน
Area: 503 ตารางวา
N/A
N/A

Details

ขาย

บางพลี,สมุทรปราการ,ไทย

Price:
4,900,000฿/ไร่
ประเภท: ที่ดิน
Area: 65 ไร่
N/A
N/A

Details

ขาย

ธัญบุรี,ปทุมธานี,ไทย

Price:
30,000฿/ตารางวา
ประเภท: ที่ดิน
Area: 773 ตารางวา
N/A
N/A

Details

ขาย

ศรีราชา,ชลบุรี,ไทย

Price:
3,200,000฿/ไร่
ประเภท: ที่ดิน
Area: 25 ไร่
N/A
N/A

Details

Top